SV EN

Samarbete med näringslivet

Det är angeläget för oss inom Swedish Brain Power

  • att våra forskningsresultat så snabbt som möjligt kommer till nytta i vården av och omsorgen om personer med demenssjukdom eller andra neurodegenerativa sjukdomar.
  • att resultat med potential att leda fram till nya metoder för diagnostik och behandling tas till vara och utvecklas vidare.
  • att ny kunskap om bästa möjliga omvårdnad omsätts i praktisk handling i vården.

För att detta ska vara möjligt krävs ett gott samarbete mellan forskning, hälso- och sjukvård och industri. Samarbete med näringslivet är en självklar och viktig del av verksamheten inom Swedish Brain Power. Många läkemedelsföretag väljer att förlägga sina kliniska prövningar av nya behandlingar till en eller flera av våra anslutna forskningsenheter runt om i landet. Tack vare samarbetet inom vårt nationella nätverk kan vi erbjuda utmärkta resurser för de flesta typer av sådana prövningar.

Vi har ett flertal pågående industrisamarbeten och välkomnar fler!

Är du näringslivsrepresentant och intresserad av samarbete med Swedish Brain Power? Kontakta vårt koordinationscenter i Huddinge eller någon av våra forskningskoordinatorer inom respektive forskningsområde.

© 2010 Swedish Brain Power