SV EN

Styrelse och ledningsgrupp

Den dagliga administrationen inom Swedish Brain Power sköts av koordinationscentret vid Karolinska Institutet i Huddinge.

Ansvaret för den långsiktiga och övergripande planeringen av forskning och övrig verksamhet delas mellan styrelsen och en ledningsgrupp.

Styrelsen

Styrelsen fattar de övergripande besluten om forskningsprogrammet och sammanträder ca fyra gånger per år.

Håkan Eriksson, arbetande styrelseordförande
Agneta Holmäng, Sahlgrenska akademin
Christer Köhler, AstraZeneca
Göran Stiernstedt, Sveriges Kommuner och Landsting
Olle Stendahl, Linköpings universitet
Staffan Normark, Karolinska Institutet

Adjungerade:
Maria Eriksdotter, prefekt vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet
Bengt Winblad, chef för Swedish Brain Power
Angel Cedazo-Minguez, biträdande chef för Swedish Brain Power
Gunilla Johansson, administrativ koordinator, Swedish Brain Power

Ledningsgruppen

I ledningsgruppen ingår samtliga koordinatorer från de olika forskningsområdena (se Om forskningen) samt koordinationscentrets personal. I ledningsgruppen diskuteras bl a vilka forskningsprojekt som bör prioriteras inför det slutliga fastställandet i styrelsen.

© 2010 Swedish Brain Power