SV EN

Om nätverket

Swedish Brain Power är ett nätverk av världsledande svenska hjärnforskare som arbetar tillsammans i kampen mot obotliga demenssjukdomar som alzheimer, parkinson och amyotrofisk lateral skleros (als). Swedish Brain Power´s forskningsprogram täcker hela kedjan från biomedicinsk grundforskning till diagnostik, behandling, epidemiologi, vård och omsorg. Detta unika multidisciplinära samarbete har gjort Swedish Brain Power till en internationell förebild för andra forskarnätverk.

All forskning bedrivs translationellt i syfte att forskningsresultat ska komma patienterna till godo så snabbt som möjligt. För att uppnå detta har forskarnätverket även samarbete med hälso/sjukvård och industri.

Mål

Swedish Brain Power´s ultimata mål är att finna bot, tills dess är syftet att uppnå

  • tidigare diagnos
  • effektivare behandlingar
  • förbättrad vård
  • ökat samarbete med sjukvård och industri

Swedish Brain Power vill på olika sätt sprida den nya kunskap som kommer fram. Inte minst till dem som arbetar i hälso- och sjukvården men även till andra forskare, patienter, anhöriga och allmänhet. Kunskapsspridningen sker genom föreläsningar, konferenser, symposier, mässor, vetenskapliga artiklar, media och här på hemsidan.

Resultat

SBP impact wpVid en jämförelse av Swedish Brain Powers vetenskapliga produktion 2005 – 2013 med några av världens främsta universitet hamnar Swedish Brain Power mellan Cambridge och Stanford inom medicin och angränsande vetenskaper och en bra bit över Sveriges främsta medicinska universitet, Karolinska Institutet. Jämförelsen är gjord med så kallad fältnormerad citeringsgrad (Cf) som visar i vilken grad vetenskapliga artiklar citeras i andra vetenskapliga arbeten inom samma område. (Klicka på bilden för förstoring.)

SBP nätverk wpSwedish Brain Powers nätverk sträcker sig idag långt utanför Sverige och har blivit en förebild för liknande satsningar i andra europeiska länder. Denna bild visar hur forskarsamarbetet vuxit på mindre än 10 år och nu sträcker sig över stora delar av världen. (Klicka på bilden för förstoring.)

Bakgrund

Första delen av Swedish Brain Powers forskningsprogram startade 1 juli 2005 som ett femårigt projekt med stöd av Invest Sweden, KK-stiftelsen, Stiftelsen för Strategisk forskning, Vårdalstiftelsen, Knut & Alice Wallenbergs stiftelse och Vinnova.

Se presentationsfilmen.

I halvtid utvärderades programmet av en grupp internationella experter och bedömdes som ”en succé”. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse beslutade då att ge fortsatt stöd med ytterligare 100 miljoner kronor på fem år från och med 1 juli 2010. Nätverket av forskare i Swedish Brain Power lever vidare och söker nya forskningsfinansiärer så att detta framgångsrika forskningssamarbete kan fortsätta.

Läs utväderingsrapporten.

© 2010 Swedish Brain Power