SV EN

Viktig studie om ekonomi i demensvården

08 Maj 2017

Vilka insatser är mest kostnadseffektiva i demensvården? Och vad kostar det samhället när anhöriga vårdar istället för lönearbetar? Det ska en ny studie från Ekonomihögskolan och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet ta reda på. Fem skånska kommuner deltar i studien som omfattar 30 000…

Swedish Brain Power-forskare bland de mest inflytelserika i världen

27 Apr 2017

Två medlemmar i Swedish Brain Power, dess ledare Bengt Winblad, professor i geriatrik, och Dag Aarsland, professor i klinisk demensforskning, tar plats på listan över högst citerade forskare i världen 2016.         Foto:Wolofsky/Zimmerman   Listan sammanställs av Clarivate Analytics och bygger på…

Silviahemmets stipendium till Helle Wijk

27 Mar 2017

Swedish Brain Power-medlemmen docent Helle Wijk har tilldelats Silviahemmets forsknings- och utbildningsstipendium 2017 ”för sitt betydelsefulla arbete för kunskapsutvecklingen gällande intern miljö i vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom”.   Helle Wijk är sjuksköterska, docent i omvårdnad, doktor i medicinsk vetenskap och universitetslektor…

Ledande SBP-medlemmar om läget i demensforskningen

27 Mar 2017

Fyra ledande alzheimerforskare och medlemmar i Swedish Brain Power, Bengt Winblad, Agneta Nordberg, Kaj Blennow och Miia Kivipelto, intervjuas om läget i alzheimerforskningen i Dagens Nyheter 19/3.   Läs artikeln här. →

Vaccin mot alzheimer visar positivt resultat!

10 Dec 2016

Den första studien av försök med aktivt vaccin mot alzheimer på människor visar positivt resultat! Forskarna, däribland Swedish Brain Powers chef, professor Bengt Winblad, har kunnat konstatera positivt immunsvar utan större biverkningar hos 29 av studiens 30 patienter. Studien publiceras i den ansedda tidskriften…

Nya riktlinjer för demensvård på gång

30 Nov 2016

Tidigare i år gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för svensk demensvård. En remissversion av de nya riktlinjerna är nu klar. I projektledningen för de nya riktlinjerna återfinns tre medlemmar i Swedish Brain Power.   Syftet med de nya riktlinjerna…

Miia Kivipelto får donationsprofessur

24 Okt 2016

Swedish Brain Power-medlemmen Miia Kivipelto har fått Stockholms Sjukhems donationsprofessur i klinisk geriatrik, placerad vid Karolinska Institutet. Donationen är på 15 miljoner kr över tio år med syfte att bredda den geriatriska forskningen.   Här berättar Miia Kivipelto själv om donationen:   →

Agneta Nordberg får Stora Silvermedaljen

05 Okt 2016

Swedish Brain Power-forskaren Agneta Nordberg, professor i klinisk neurovetenskap, tilldelas Karolinska Institutets Stora Silvermedalj för sina utomordentliga insatser för patienter med demenssjukdom.    – Detta sporrar till fortsatt intensiv, spännande och viktig forskning rörande alzheimers sjukdom vilket är en utmaning då vi ännu inte har något…

Silviahemmets stipendium till Lars-Olof Wahlund

11 Aug 2016

Swedish Brain Power-forskaren professor Lars-Olof Wahlund har tilldelats Silviahemmets forsknings- och utbildningsstipendium 2016 för sin forskning och stora engagemang för personer med demenssjukdom samt för sina insatser som kunskapsförmedlare och lärare.    – Jag är mycket hedrad och glad över att tilldelas stipendiet. Det…

Bengt Winblad får lifetime achievement award

25 Jul 2016

Swedish Brain Powers chef, professor Bengt Winblad, har tilldelats the Alzheimer’s Association’s lifetime achievement award vid organisationens pågående internationella konferens i Toronto, Kanada. Bengt Winblad hedras för sin passion, sitt ledarskap och engagemang.    Ur motiveringen: ”Erkänd 2009 som som världens mest produktiva forskare…

© 2010 Swedish Brain Power