SV EN

Nya riktlinjer för demensvård på gång

30 Nov 2016

Tidigare i år gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för svensk demensvård. En remissversion av de nya riktlinjerna är nu klar. I projektledningen för de nya riktlinjerna återfinns tre medlemmar i Swedish Brain Power.   Syftet med de nya riktlinjerna…

Miia Kivipelto får donationsprofessur

24 Okt 2016

Swedish Brain Power-medlemmen Miia Kivipelto har fått Stockholms Sjukhems donationsprofessur i klinisk geriatrik, placerad vid Karolinska Institutet. Donationen är på 15 miljoner kr över tio år med syfte att bredda den geriatriska forskningen.   Här berättar Miia Kivipelto själv om donationen:   →

Agneta Nordberg får Stora Silvermedaljen

05 Okt 2016

Swedish Brain Power-forskaren Agneta Nordberg, professor i klinisk neurovetenskap, tilldelas Karolinska Institutets Stora Silvermedalj för sina utomordentliga insatser för patienter med demenssjukdom.    – Detta sporrar till fortsatt intensiv, spännande och viktig forskning rörande alzheimers sjukdom vilket är en utmaning då vi ännu inte har något…

Silviahemmets stipendium till Lars-Olof Wahlund

11 Aug 2016

Swedish Brain Power-forskaren professor Lars-Olof Wahlund har tilldelats Silviahemmets forsknings- och utbildningsstipendium 2016 för sin forskning och stora engagemang för personer med demenssjukdom samt för sina insatser som kunskapsförmedlare och lärare.    – Jag är mycket hedrad och glad över att tilldelas stipendiet. Det…

Bengt Winblad får lifetime achievement award

25 Jul 2016

Swedish Brain Powers chef, professor Bengt Winblad, har tilldelats the Alzheimer’s Association’s lifetime achievement award vid organisationens pågående internationella konferens i Toronto, Kanada. Bengt Winblad hedras för sin passion, sitt ledarskap och engagemang.    Ur motiveringen: ”Erkänd 2009 som som världens mest produktiva forskare…

Ny upptäckt för tidig diagnos av alzheimer

17 Jul 2016

I en ny studie, med stöd från bl a Swedish Brain Power, har forskare jämfört mätningar med PET-kamera av hjärnan med mätningar av beta-amyloid i ryggvätska för att se hur de stämmer överens. Resultatet tyder på att det inte är helt identiska former av beta-amyloid…

Förlust av Y-kromoson ökar risk för alzheimer

24 Maj 2016

Förlust av Y-kromosomen kan nu kopplas till högre risk för att drabbas av alzheimer. Det visar en ny studie av en forskargrupp med bl a Swedish Brain Power-forskare som publiceras idag i American Journal of Human Genetics.   Förlust av Y-kromosonen i en andel…

Forskningshypotes om als bekräftad

04 Maj 2016

Swedish Brain-forskare vid Umeå universitet har länge arbetat efter hypotesen att personer med sjukdomen als (amyotrofisk lateralskleros) kan ha en genetisk mutation som gör att proteinet SOD1 veckas fel och klumpar sig i hjärnan och ryggmärgens motoriska nervceller. Nu har deras hypotes bekräftats i…

Nya rön om hur alzheimer uppstår

30 Mar 2016

Nya rön från Lunds universitet, som publicerats i marsnumret av Nature Communications, visar att orsaken till ansamling av beta-amyloid i hjärnan är mer mångfacetterad än man tidigare trott. Det kan få betydelse för utvecklingen av läkemedel mot alzheimer, tror Swedish Brain Power-forskarna Niklas Mattsson…

Pjäs om alzheimer till rabatterat pris

20 Mar 2016

Alla knutna till Swedish Brain Powers nätverk erbjuds att se pjäsen Pappan på Stadsteatern till rabatterat pris. Huvudrollen spelas av Peter Andersson som fått strålande recensioner för sin roll som den alzheimersjuka pappan i pjäsen.   Ta del av erbjudandet här.   Läs recensionen…

© 2010 Swedish Brain Power