SV EN

Nationell demensplan på gång

04 Jul 2017

Swedish Brain Power har länge krävt att Sverige upprättar en nationell demensplan. Nu verkar en sådan äntligen vara på gång.    – Det blir allt fler personer med minnessjukdomar i Sverige. Därför är det viktigt att ha kunskap och en plan för hur vi…

Tau kopplas till sämre episodiskt minne

15 Jun 2017

I en ny studie vid Karolinska Institutet har forskare mätt hur det skadliga proteinet tau sprids i hjärnan vid alzheimers sjukdom. Resultaten visar att stora mängder tau i hjärnan kan kopplas till ett sämre episodiskt minne (händelseminne) men ansamlingen och spridningshastigheten varierar påtagligt mellan olika…

Nytt stort EU-projekt leds av SBP-medlem

07 Jun 2017

Ett nytt storskaligt EU-projekt för att hitta nya behandlingar mot alzheimer kommer ledas av Swedish Brain Power-medlemmen professor Miia Kivipelto vid Karolinska Institutet.   European Prevention of Alzheimer’s Dementia (EPAD) är ett nytt europeiskt samarbetsprojekt mellan akademi och industri som syftar till att hitta…

Swedish Brain Power-dominerad publikation topprankad i världen

22 Maj 2017

En Swedish Brain Power-dominerad rapport i The Lancet Neurology publicerad i mars förra året rankas nu som en av de mest citerade i världen på Web of Science.   Den vetenskapliga tidskriften The Lancet Neurology ägnade hela sitt marsnummer förra året åt en rapport…

Viktig studie om ekonomi i demensvården

08 Maj 2017

Vilka insatser är mest kostnadseffektiva i demensvården? Och vad kostar det samhället när anhöriga vårdar istället för lönearbetar? Det ska en ny studie från Ekonomihögskolan och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet ta reda på. Fem skånska kommuner deltar i studien som omfattar 30 000…

Swedish Brain Power-forskare bland de mest inflytelserika i världen

27 Apr 2017

Två medlemmar i Swedish Brain Power, dess ledare Bengt Winblad, professor i geriatrik, och Dag Aarsland, professor i klinisk demensforskning, tar plats på listan över högst citerade forskare i världen 2016.         Foto:Wolofsky/Zimmerman   Listan sammanställs av Clarivate Analytics och bygger på…

Silviahemmets stipendium till Helle Wijk

27 Mar 2017

Swedish Brain Power-medlemmen docent Helle Wijk har tilldelats Silviahemmets forsknings- och utbildningsstipendium 2017 ”för sitt betydelsefulla arbete för kunskapsutvecklingen gällande intern miljö i vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom”.   Helle Wijk är sjuksköterska, docent i omvårdnad, doktor i medicinsk vetenskap och universitetslektor…

Ledande SBP-medlemmar om läget i demensforskningen

27 Mar 2017

Fyra ledande alzheimerforskare och medlemmar i Swedish Brain Power, Bengt Winblad, Agneta Nordberg, Kaj Blennow och Miia Kivipelto, intervjuas om läget i alzheimerforskningen i Dagens Nyheter 19/3.   Läs artikeln här. →

Vaccin mot alzheimer visar positivt resultat!

10 Dec 2016

Den första studien av försök med aktivt vaccin mot alzheimer på människor visar positivt resultat! Forskarna, däribland Swedish Brain Powers chef, professor Bengt Winblad, har kunnat konstatera positivt immunsvar utan större biverkningar hos 29 av studiens 30 patienter. Studien publiceras i den ansedda tidskriften…

Nya riktlinjer för demensvård på gång

30 Nov 2016

Tidigare i år gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för svensk demensvård. En remissversion av de nya riktlinjerna är nu klar. I projektledningen för de nya riktlinjerna återfinns tre medlemmar i Swedish Brain Power.   Syftet med de nya riktlinjerna…

© 2010 Swedish Brain Power