SV EN

Ingmar Skoog får Alzheimerfondens stora pris

22 Jan 2018

Professor Ingmar Skoog, psykiatriker och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap) vid Sahlgrenska akademin i Göteborg samt medlem i Swedish Brain Power, har tilldelats Alzheimerfondens stora forskningspris.   Ingmar Skoog och hans forskargrupp driver den multidisciplinära populationsbaserade H70-studien, som bland annat undersöker…

Lars-Olof Wahlund får Karolinskas silvermedalj

22 Jan 2018

Lars-Olof Wahlund, senior professor i geriatrik och medlem i Swedish Brain Power får Karolinska Institutets silvermedalj.   Lars-Olof Wahlund får silvermedaljen 2017 för att i sitt arbete som lärare, kliniker och forskare vid Karolinska Institutet starkt ha medverkat till KI:s ledande ställning inom demensforskning.…

Kaj Blennow får Nordiska Medicinpriset

16 Nov 2017

Swedish Brain Power-medlemmen Kaj Blennow, professor vid Göteborgs universitet, får Nordiska Medicinpriset 2017. Han delar priset med Gunhild Waldemar, professor vid Köpenhamns universitet.   De får priset för deras internationellt ledande forskning som skapat en omfattande och viktig vetenskaplig bas rörande demenssjukdomars förekomst, orsaker…

Ny avbildningsmetod avslöjar när alzheimer startar

10 Sep 2017

Med hjälp av PET-kamera och ett spårämne kopplat till proteinet tau, kan forskare nu se om alzheimer startat tidigt eller sent i livet. Bakom studien ligger de två Swedish Brain Power-medlemmarna Oskar Hansson och Michael Schöll vid Lunds universitet.   Alzheimer kan ge olika…

AlzeCure söker börsintroduktion

15 Aug 2017

Forskningsstiftelsen AlzeCure, som bildades av ledande forskare från AstraZeneca, Swedish Brain Powers chef Bengt Winblad och Alzheimerfonden, kommer söka börsintroduktion med sitt bolag AlzeCure Pharma AB.   Bolaget söker vidare finansiering för forskningsprojekt som syftar till att mildra symptomen vid alzheimer samt att utveckla metoder som…

Hinder för bättre alzheimerdiagnos måste åtgärdas!

12 Jul 2017

Diagnos av alzheimer går idag att göra mer exakt med hjälp av biomarkörer. Men test med biomarkörer används inte regelmässigt ens på akademiska minneskliniker. Anledningen är att valideringen av dessa test är ofullständig och ersätts därför inte av sjukförsäkringssystemen. En agenda över åtgärder har…

Nationell demensplan på gång

04 Jul 2017

Swedish Brain Power har länge krävt att Sverige upprättar en nationell demensplan. Nu verkar en sådan äntligen vara på gång.    – Det blir allt fler personer med minnessjukdomar i Sverige. Därför är det viktigt att ha kunskap och en plan för hur vi…

Tau kopplas till sämre episodiskt minne

15 Jun 2017

I en ny studie vid Karolinska Institutet har forskare mätt hur det skadliga proteinet tau sprids i hjärnan vid alzheimers sjukdom. Resultaten visar att stora mängder tau i hjärnan kan kopplas till ett sämre episodiskt minne (händelseminne) men ansamlingen och spridningshastigheten varierar påtagligt mellan olika…

Nytt stort EU-projekt leds av SBP-medlem

07 Jun 2017

Ett nytt storskaligt EU-projekt för att hitta nya behandlingar mot alzheimer kommer ledas av Swedish Brain Power-medlemmen professor Miia Kivipelto vid Karolinska Institutet.   European Prevention of Alzheimer’s Dementia (EPAD) är ett nytt europeiskt samarbetsprojekt mellan akademi och industri som syftar till att hitta…

Swedish Brain Power-dominerad publikation topprankad i världen

22 Maj 2017

En Swedish Brain Power-dominerad rapport i The Lancet Neurology publicerad i mars förra året rankas nu som en av de mest citerade i världen på Web of Science.   Den vetenskapliga tidskriften The Lancet Neurology ägnade hela sitt marsnummer förra året åt en rapport…

© 2010 Swedish Brain Power