SV EN

Hälsoekonomi och primärvård

I takt med att andelen äldre i befolkningen ökar i Sverige och många andra länder, blir demenssjukdomar och andra neurodegenerativa sjukdomar allt vanligare. Vårdkostnaderna för dessa sjukdomar ökar, vilket gör det ännu viktigare att pengarna används så effektivt som möjligt. Inom detta forskningsområde studeras kostnaderna och kostnadseffektiviteten vid vård och behandling av bl a demenssjukdomar. Dessutom studeras primärvårdens roll i demensvården och hur denna roll kan utvecklas.

Koordinatorer

Anders Wimo, professor/läkare
Karolinska Institutet, Huddinge och primärvården, Nordanstig
anders.wimo@ki.se
+46 70 579 53 83

Jan Marcusson, professor/överläkare
Universitetet i Linköping
jan.marcusson@liu.se
+46 10 10 31 870

Helena Lindgren, universitetslektor
Umeå universitet
helena.lindgren@cs.umu.se
+46 90 786 77 73

© 2010 Swedish Brain Power