SV EN

Grundforskning

Det här är ett område där forskarna utvecklar och prövar olika hypoteser i laboratoriet med hjälp av bl a djurmodeller och försök i cellkulturer. Hypoteserna handlar om ett brett spektrum av grundläggande frågor om t ex sjukdomsmekanismer, riskfaktorer och behandlingsmöjligheter. Exempel på sådana frågor är vilken roll inflammation respektive omsättningen av kolesterol spelar vid alzheimers sjukdom eller hur det går till när minnen skapas och varför vissa ärftliga faktorer och levnadsvanor ökar risken för demens.

Koordinatorer

Lars Olson, professor
Karolinska Institutet, Stockholm
lars.olson@ki.se
+46 8 524 870 50

Angel Cedazo-Minguez, universitetslektor
Karolinska Institutet, Huddinge
angel.cedazo-minguez@ki.se
+46 8 585 837 51

Ingemar Björkhem, professor
Karolinska Institutet, Huddinge
ingemar.bjorkhem@ki.se
+46 8 585 812 35

© 2010 Swedish Brain Power