SV EN

Neuropsykologi

Inom detta område kartlägger forskarna bl a de kognitiva förändringarna vid normalt åldrande, mild kognitiv svikt och demenssjukdomar. En intressant fråga är hur långt före sjukdomsdebut som förändringar av minne och andra kognitiva funktioner kan ses. Forskarna undersöker också vilka biokemiska mekanismer som ligger bakom förändringar av funktionerna.

Koordinatorer

Lars Bäckman, professor
Karolinska Institutet, Stockholm
lars.backman.1@ki.se
+46 8 690 58 28

Boo Johansson, professor
Göteborgs universitet
boo.johansson@psy.gu.se
+46 31 786 16 56

Lars Nyberg, professor
Umeå universitet
lars.nyberg@diagrad.umu.se
+46 90 786 64 29

© 2010 Swedish Brain Power