SV EN

Klinisk forskning

Inom detta område arbetar forskarna med att hitta nya, bättre behandlingsmetoder för alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. En stark övertygelse är att även framtida behandlingsmetoder kommer att ge bättre effekt ju tidigare de sätts in. Därför är det andra viktiga forskningsspåret inom den kliniska forskningen att utveckla metoder för att kunna diagnostisera sjukdomarna tidigare än idag. Ju tidigare läkarna kan skilja mellan normalt åldrande och begynnande demens, desto större kommer chansen att vara att hejda sjukdomsutvecklingen med nya behandlingar.

Swedish Brain Power har också tagit initiativ till uppbyggnaden av ett nationellt kvalitetsregister för demensvården, Svenska Demensregistret, Svedem, som är ett värdefullt verktyg i utvecklingen av vården.

Koordinatorer

Agneta Nordberg, professor/överläkare
Karolinska Institutet, Huddinge
agneta.k.nordberg@ki.se
+46 8 585 854 67

Lennart Minthon, professor/överläkare
Lunds universitet
lennart.minthon@med.lu.se
+46 40 33 40 35

Anders Wallin, professor/överläkare
Sahlgrenska akademin, Göteborg
anders.wallin@gu.se
+46 31 343 87 20

Lars Lannfelt, professor/överläkare
Uppsala universitet
lars.lannfelt@pubcare.uu.se
+46 18 611 71 89

Gunnar Gouras, professor/läkare
Lunds universitet
gunnar.gouras@med.lu.se
+46 46 222 05 29

© 2010 Swedish Brain Power