SV EN

Genetik

Att identifiera sjukdomsgener och andra ärftliga kopplingar till bl a alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, parkinsons sjukdom och als (amyotrofisk lateralskleros) är ett viktigt forskningsområde inom Swedish Brain Power. Ökad kunskap om genetiska samband har stor betydelse för att förstå sjukdomsmekanismerna och därigenom för att kunna förebygga och behandla sjukdomarna.

Koordinatorer

Caroline Graff, professor/läkare
Karolinska Institutet, Huddinge
caroline.graff@ki.se
+46 8 585 836 19

Hans Nissbrandt, professor
Sahlgrenska akademin, Göteborg
hans.nissbrandt@pharm.gu.se
+46 31 786 34 26

Peter M Andersen, professor/överläkare
Umeå universitet
peter.andersen@neuro.umu.se
+46 90 785 23 72

© 2010 Swedish Brain Power