SV EN

Biomarkörer och hjärnavbildning

För att kunna nå målet att ställa sjukdomsdiagnoserna tidigare än idag, är det nödvändigt att identifiera varningstecken som redan före de första symtomen kan tala om att sjukdomsutveckling startat. Sådana varningstecken kallas biomarkörer. Det kan handla om biokemiska förändringar i kroppen som man vet är ett tecken på t ex alzheimers sjukdom. Det kan också handla om exempelvis förändringar i hjärnan som kan ses med hjälp av olika avbildningstekniker eller om typiska förändringar av minne eller andra kognitiva funktioner.

Koordinatorer

Kaj Blennow, professor/överläkare
Sahlgrenska akademin, Göteborg
kaj.blennow@clinchem.gu.se
+46 31 343 17 91

Lars-Olof Wahlund, professor/överläkare
Karolinska Institutet, Huddinge
lars-olof.wahlund@ki.se
+46 8 585 854 19

Lars Farde, professor/överläkare
Karolinska Institutet, Stockholm
lars.farde@ki.se
+46 8 517 726 73

© 2010 Swedish Brain Power