SV EN

Epidemiologi

Inom detta område kartlägger Swedish Brain Powers forskare vilka faktorer i arv och miljö som ökar respektive minskar risken för demenssjukdomar och mildare kognitiva störningar. Genom att identifiera genetiska risk- respektive skyddsfaktorer kan man öka framtidens möjligheter till individualiserad rådgivning om förebyggande åtgärder. Ökad kunskap om betydelsen av levnadsvanor och andra miljöfaktorer ger bättre förutsättningar för förebyggande insatser.

Koordinatorer

Laura Fratiglioni, professor/överläkare
Karolinska Institutet, Stockholm
laura.fratiglioni@ki.se
+46 8 690 58 18

Ingmar Skoog, professor/överläkare
Sahlgrenska akademin, Göteborg
ingmar.skoog@gu.se
+46 31 343 86 40

© 2010 Swedish Brain Power