SV EN

Niklas Mattson

2011-11-18

Genom att studera biomarkörer i ryggvätskan kan man upptäcka mycket tidiga tecken på alzheimer. Det visar en ny avhandling av Niklas Mattson inom Swedish Brain Powers forskning om biomarkörer.

Genom att studera olika ämnen som avspeglar biologiska processer i kroppen (biomarkörer) kan man få kunskap om en patients hälsotillstånd. Vid neurologiska och psykiatriska sjukdomar visar flera biomarkörer i ryggvätskan förändringar som beror på sjukdomsprocesser i hjärnan.

Vid alzheimers sjukdom ansamlas proteinämnet beta-amyloid 42 (Aβ42) i klumpar (plack) mellan hjärnans nervceller och nivåerna av Aβ42 i ryggvätskan sjunker. Dessutom förtvinar nervcellernas utskott (axon) och utsöndrar proteinet tau (T-tau) som ibland är förändrat med extra fosforyleringar (P-tau). Genom att mäta Aβ42, T-tau och P-tau i ryggvätskan hos en patient med kognitiv störning kan man få ledtrådar om problemens orsak och komma närmare en säker diagnos.

I sin avhandling har Niklas undersökt biomarkörer för amyloidomsättning och axonskador vid alzheimer och andra hjärnsjukdomar. Hos personer utan kognitiv svikt varierade nivåerna av Aβ42, T-tau och P-tau i ryggvätskan med åldern. Men hos alzheimerpatienter fann vi förändrade nivåer redan vid tidiga kliniska symtom. Detta beror troligen på att förändringar i hjärnan kan upptäckas med biomarkörer innan de ger upphov till symtom.

Mätningsresultaten för biomarkörerna varierade dock mellan olika laboratorier. Niklas forskargrupp etablerade därför ett internationellt kontrollprogram för mätningarna som underlättar användning av dessa biomarkörer i framtiden.

Ett enzym som är inblandat i produktionen av Aβ42 är BACE1. Niklas identifierade biomarkörer som förändrades vid behandling med BACE1-hämmare. Dessa biomarkörer kan användas i studier av nya läkemedel mot alzheimer.

Niklas undersökte också biomarkörer för amyloidomsättning och axonskador vid den sällsynta ärftliga sjukdomen Niemann-Pick typ C och vid borreliainfektion i centrala nervsystemet.

Sammanfattningsvis kan biomarkörer i ryggvätska vara användbara för tidig diagnos av alzheimer och även för att ge information om flera andra sjukdomstillstånd. Mer kunskap om biomarkörer kan troligen bidra till bättre vård av patienter inom neurologi och psykiatri i framtiden.

CSF biomarkers reflecting beta-amyloid and axonal pathology in Alzheimer’s disease and related conditions

© 2010 Swedish Brain Power