SV EN

Michael Schöll

2011-10-07

De första sjukdomstecknen på alzheimer kan upptäckas så tidigt som 20 år innan den förväntade åldern för insjuknande. Det visar en ny avhandling av Michael Schöll inom Swedish Brain Powers forskning om biomarkörer och hjärnavbildning.

Under det gångna årtiondet har vi sett en explosion i forskningen om biomarkörer (spårämnen) för att kunna påvisa tidiga sjukliga förändringar in vivo. Bland annat produktion och ansamling av proteinämnet beta-amyloid (Aβ), formation av neurofibrillära nystan, neuroinflammation och slutligen neurodegenereration.

För denna avhandling har Michael använt så kallad PET-kamera (Positron Emission Tomografi) en imaging metod med vilken man kan kombinera olika biomarkörer för att studera samband mellan fysiologiska och patologiska processer på molekylär nivå. Han undersökte dessa processer för att utforska förhållandet mellan dem innan sjukdomen brutit ut, symtom börjat visa sig eller diagnos ställts i både ärftlig och sporadisk AD.

I den första studien har han observerat sjukdomstecken nästan 20 år innan förväntad ålder för insjuknande. Vidare har han studerat bärare av en speciell ärftlig mutation kallad den Arktiska mutationen. I motsats till bärare av andra ärftliga AD-mutationer och i sporadisk AD, har han upptäckt att bärare av den Arktiska mutationen inte visar något typiskt AD-mönster trots att andra biomarkörer som Aβ och tau i ryggvätskan, glukosmetabolism och atrofi visade typiska AD-mönster.

Michael avhandling visar på att AD inte bara kan orsakas av fibrillär Aβ utan sannolikt även av andra former som oligomera eller protofibrillära, som inte kan upptäckas med hjälp av biomarkören PIB i PET-kamera.

I en tredje studie har Michael studerat neuroinflammation som fortfarande är tämligen outforskat in vivo. Han använde sig av biomarkören DED i PET för att mäta astrocyt aktivering och fann förhöjda värden hos patienter med mild kognitiv svikt. Dessa kommer med all sannolikhet att utveckla AD vilket tyder på att astrocyt aktivering skulle vara ett tidigt fenomen i AD.

Sammanfattningsvis ger PET-metoden inblick i sjudomsprocessen i både ärftlig och sporadisk alzheimer som är av stor vikt för att öka förståelsen av bakomliggande sjukdomsmekanismer och för att kunna följa sjukliga förändringar långt före och efter insjuknande.

A multi-tracer PET approach to study early-onset familial and sporadic Alzheimer’s disease

© 2010 Swedish Brain Power