SV EN

Johanna Wanngren

Det finns i dagsläget ingen bra behandling av alzheimer eftersom nuvarande medicinering inte kan bota patienten utan bara bromsar upp symtomen. I sin avhandling undersöker Johanna Wanngren hur olika kemiska strukturer av läkemedel förändrar ett enzym som har stor påverkan på bildningen av plack i hjärnan. 

Från genetiska studier på patienter med ärftlig Alzheimer har man hittat förändringar i tre gener som kan kopplas till uppkomsten av plack. Johanna Wanngrens avhandling handlar om.

Ena genen bildar proteinet APP som är grunden för proteinsnuttarna (Aβ-peptider) som bildar placken. De andra generna ger upphov till komponenter i gammasekretaskomplexet, enzymet som klyver APP. Ett sätt att hindra plackbildning är att blockera enzymets aktivitet och på så vis förhindra klyvningen av APP. Tyvärr klyver enzymet även andra viktiga proteiner så bieffekterna från ett sådant läkemedel skulle bli för stora. Ett annat alternativ är läkemedel som inte blockerar utan förändrar enzymets aktivitet.

Det finns mer än 70 proteiner som utöver APP klyvs av gammasekretaskomplexet. Ett av dem är Notch, som är en betydelsefull molekyl under embryoutvecklingen men även hos vuxna. I dagsläget vet man inte fullt ut hur ett förändrat enzym påverkar klyvningen av Notch. Vi vill undersöka detta närmare genom att titta på hur olika kemiska strukturer av läkemedel som förändrar enzymet påverkar bildningen av peptider från Notch jämfört med APP. Vi behandlar celler som uttrycker höga nivåer av antingen APP eller Notch med dessa läkemedel och analyserar sedan peptidbilningen med hjälp av masspektroskopi.

Molecular studies of the γ-secretase complex : Focus on genetic and pharmacological modulation

© 2010 Swedish Brain Power