SV EN

Eva Lindqvist

Avhandlingen ger ny kunskap om hur personer som drabbats av demens eller stroke kan använda tekniska hjälpmedel för att klara av sin vardag. Den visar att det är av stor betydelse att uppgiften som ska stöttas av det tekniska hjälpmedlet är förknippat med mål som personen önskar uppnå. Det är dessutom betydelsefullt om hjälpmedlet kan aktivera personen att avancera mot sitt mål.

Assistive technology as cognitive support in everyday life for persons with dementia or stroke

© 2010 Swedish Brain Power