SV EN

Debora Rizzuto

Avhandlingen visar att överlevnad efter 75 år har samband med hälsotillstånd, livsstil, genetiska faktorer, och en kombination av dessa faktorer. Resultaten antyder också att nyttan av en hälsosam livsstil, hälsosamt beteende och socialt stöd förmodligen håller i sig under en livstid. Dessutom indikerar genetiska variationer att personer med genetisk känslighet kan minska sin ursprungliga dödlighet genom att ändra livsstil. Därför bör insatser för att uppmuntra rökavvänjning, fysisk aktivitet och samhällsengagemang fortsätta långt upp i åren.

Living longer than expected: protective and risk factors related to human longevity 

© 2010 Swedish Brain Power