SV EN

Camilla Malinowsky

2011-10-28

Personer med demens och kognitiv nedsättning (MCI) har större svårigheter än äldre personer utan kognitiv nedsättning att använda vardagsteknik, som exempelvis mobiltelefon och mikrovågsugn. Det visar en ny avhandling av Camilla Malinowsky inom Swedish Brain Powers forskning om rehabilitering.

Resultatet motsäger nuvarande diagnoskriterier för MCI som säger att förmågan att utföra vardagliga aktiviteter ska vara i stort sett intakt.

Camillas avhandling visar också att omgivande miljö samt den egna personliga kapaciteten att exempelvis hantera stress, påverkar förmågan att använda vardagsteknik.

Vidare prövades en modell för att visa personalen hur man kan stötta personer med demens i användningen av teknik i vardagen. Resultaten visade att de som deltog i studien inte hade uppmärksammat behovet av sådant stöd i någon större omfattning tidigare. Modellen fungerade som ”ögonöppnare” för behov av stöd i vardaglig teknikanvändning för personer med demens.

Managing technology in everyday activities. A study of older adults with dementia, MCI and cognitive impairment

 

 

© 2010 Swedish Brain Power