SV EN

Om forskningen

Demens är vår snabbast växande folksjukdom och orsakar både stort mänskligt lidande och stora samhällskostnader. Varje år insjuknar ca 25 000 personer i vårt land och antalet demenssjuka personer i Sverige beräknas till ca 160 000. Den årliga samhällskostnaden för demenssjukdomar beräknas till över 63 miljarder kronor. Vi har med andra ord inte råd att inte satsa på forskning om dessa sjukdomar.

Forskarna inom Swedish Brain Power samarbetar i en rad projekt för att öka förståelsen av vad som orsakar demenssjukdomar som alzheimer, parkinson och als. Målet är att bidra till så tidig diagnos och behandling som möjligt. Projekten engagerar forskare inom olika vetenskapliga discipliner vid ett flertal forskningscentra i Sverige.

Forskningen inom Swedish Brain Power är organiserad i nio områden. För att läsa mer om respektive forskningsområde följ länkarna i vänsterspalten. Här hittar du länkar till ansvariga koordinatorer  inom varje forskningsområde.

Längst ner i vänsterspalten har vi listat samtliga vetenskapliga publikationer inom Swedish Brain Power samt länkar till avhandlingar. Om du söker en speciell publikation, avhandling eller forskare så använd sökfunktionen i menyraden längst upp till höger på sidan.

© 2010 Swedish Brain Power