SV EN

Care today, cure tomorrow

2 – 4 oktober håller Alzheimer Europa sin 27e konferens. Denna gång i Berlin i samarbete med Deutsche Alzheimer Gesellschaft.

Årets konferens hålls under mottot ”Care today, cure tomorrow” och fokuserar på forskning om bättre behandlingar och ingrepp för att förhindra eller fördröja demensstart samt konkreta lösningar för att förbättra livskvalitet, stöd och vård av människor som lever med alzheimer.

Keynote speaker är bl a Swedish Brain Powers medlem Anders Wimo.

Konferensen vänder sig till människor med demens, deras vårdgivare, volontärer och personal i alzheimerföreningar, beslutsfattare, vårdpersonal inom hälso- och sjukvården, forskare, akademiker och branschrepresentanter i och utanför Europa.

Läs mer här.

© 2010 Swedish Brain Power