SV EN

Swedish Brain Power avslutas

23 Maj 2018

SBP loggabild  - version 3Det är med sorg i hjärtat som vi måste meddela att vårt framgångsrika forskningsprogram och forskarnätverk Swedish Brain Power avslutas och att denna hemsida, med tillhörande facebook- och twitterkonto, släcks ner 7 juni.

 

Swedish Brain Power startade 1 juli 2005 som ett femårigt projekt med stöd av ett konglomerat av offentliga och privata svenska forskningsfinansiärer (Vinnova, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vårdalstiftelsen, Stiftelsen för strategisk forskning, KK-stiftelsen och Invest in Sweden Agency. Ambitionen var att engagera de mest kompetenta forskarna från olika discipliner för att tillsammans komma snabbare fram med att finna effektiv behandling och bot för en av vår tids svåraste sjukdomar – demens.

 

Resultatet blev ett unikt multidisciplinärt nätverk av svenska engagerade och världsledande forskare som täcker hela kedjan från grundforskning, genetik och biomarkörer till diagnostik, behandling, neuropsykologi, epidemiologi, omvårdnad och hälsoekonomi.

 

Efter två och ett halvt år utvärderades Swedish Brain Powers program av en grupp internationella experter som redan då betecknade det som en ”succé”. Innan programtidens slut beslutade därför Knut och Alice Wallenbergs stiftelse att ensamma ge fortsatt stöd för ytterligare fem år fram till juli 2015.

 

Det tvärvetenskapliga samarbetet inom Swedish Brain Power har gett upphov till en mängd doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar av högsta klass. Ett forskningsresultat i klass med några av världens främsta universitet.

 

Nätverket har vuxit och sträcker sig idag långt utanför Sveriges gränser. Detta har bidragit till att Swedish Brain Power blivit internationellt känt och till och med en förebild för liknande satsningar på forskningssamarbete i andra europeiska länder.

 

All forskning inom Swedish Brain Power har bedrivits i syfte att forskningsresultat ska komma patienterna till godo så snabbt som möjligt. Överhuvudtaget har kunskapsspridning om demenssjukdomar till hälso/sjukvård, patienter, anhöriga, myndigheter och allmänhet varit en central del i Swedish Brain Powers verksamhet. Nätverkets forskare har därför föreläst, arrangerat och deltagit i ett oräkneligt antal konferenser, symposier, seminarier och blivit flitigt intervjuade i media.

 

Men nu är det slut. Swedish Brain Power har tyvärr inte lyckats finna någon ny finansiär. Vi ser oss därför tvungna att avsluta programmet, släcka ner denna hemsida och upplösa nätverket. Många av de samarbeten mellan forskare som Swedish Brain Power gett upphov till kommer naturligtvis att fortsätta. Det är vi både glada och stolta över. Swedish Brain Power har visat hur framgångsrikt det kan vara. Kanske har vi varit före vår tid med ett mer organiserat gränsöverskridande tänkande, men i framtiden måste det bli mer av det om vi ska klara de stora utmaningar som demenssjukdomarna utgör för både enskilda människor och hela vårt samhälle.

 

För Swedish Brain Power

Bengt Winblad (director)
Gunilla Johansson (adm coordinator)

 

PS. Den som är intresserad av mer fakta om Swedish Brain Powers historia kan gå in på hemsidan och läsa fram till 7 juni. DS.

© 2010 Swedish Brain Power