SV EN

Ingmar Skoog får Alzheimerfondens stora pris

22 Jan 2018
Ingmar Skoog

Ingmar Skoog

Professor Ingmar Skoog, psykiatriker och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap) vid Sahlgrenska akademin i Göteborg samt medlem i Swedish Brain Power, har tilldelats Alzheimerfondens stora forskningspris.

 

Ingmar Skoog och hans forskargrupp driver den multidisciplinära populationsbaserade H70-studien, som bland annat undersöker personer som efter undersökningar med magnetkamera eller ryggvätskeprov konstaterats ha tecken på alzheimers men som ändå inte uppvisar symtom på sjukdomen.

 

– Bland en grupp helt normala 70-åringar hade över 40% sjukliga värden av beta-amyloid eller tau, trots att de inte uppvisade några demensliknande symptom. Tack vare anslaget kommer vi kunna följa upp de här personerna efter fem år med kliniska undersökningar inklusive magnetkamera och ryggvätskeprov och se om de utvecklat kognitiva symtom, säger Ingmar Skoog.

 

Prissumman uppgår till 2,5 miljoner kronor.

 

Läs mer här.

 

 

 

© 2010 Swedish Brain Power