SV EN

Ny avbildningsmetod avslöjar när alzheimer startar

10 Sep 2017

1655230_psbrainMed hjälp av PET-kamera och ett spårämne kopplat till proteinet tau, kan forskare nu se om alzheimer startat tidigt eller sent i livet. Bakom studien ligger de två Swedish Brain Power-medlemmarna Oskar Hansson och Michael Schöll vid Lunds universitet.

 

Alzheimer kan ge olika symtom beroende på när sjukdomen startar. Personer som insjuknar före 65 års ålder får ofta nedsatt rumsuppfattning och försämrat lokalsinne. Bland äldre patienter är det vanligare med nedsatt minne.

 

Oskar Hansson

Oskar Hansson

– De förändringar i hjärnans olika delar som vi kan se i bilderna stämmer logiskt överens med de symtom som patienterna får vid tidig respektive sen alzheimerdebut, förklarar Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

 

 

Avbildningsmetoden används ännu bara inom forskningen men Oskar Hansson tror att avbildningsmetoden kommer att vara i kliniskt bruk inom några år.

 

Även diagnostiken kan underlättas, framför allt bland yngre patienter där det är extra svårt att ställa korrekt diagnos.

 

Michael Schöll

Michael Schöll

– Nu har vi ett verktyg som hjälper oss att identifiera och åskådliggöra olika grupper av alzheimer. Därmed underlättas också utvecklingen av läkemedel och behandlingar anpassade till olika former av alzheimer, säger Michael Schöll, forskare vid Lunds universitet och även verksam vid Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM) vid Göteborgs universitet.

 

 

 

Resultaten har publicerats i tidskriften Brain och bygger på studier av ett 60-tal alzheimerpatienter vid Skånes universitetssjukhus samt en kontrollgrupp bestående av 30 friska personer.

 

Läs mer här.

 

Artikel i Brain

 

Illustration: Annie Hallén/Michael Schöll.

Foto: Johan Wingborg

 

© 2010 Swedish Brain Power