SV EN

Hinder för bättre alzheimerdiagnos måste åtgärdas!

12 Jul 2017

Diagnos av alzheimer går idag att göra mer exakt med hjälp av biomarkörer. Men test med biomarkörer används inte regelmässigt ens på akademiska minneskliniker. Anledningen är att valideringen av dessa test är ofullständig och ersätts därför inte av sjukförsäkringssystemen. En agenda över åtgärder har arbetats fram av en grupp internationella demensforskare och har nu publicerats i The Lancet Neurology.

 

Bengt Winblad - version 3– Vi litar på att bidragsgivare för vetenskaplig forskning, såsom EUs Joint Programme for Neurodegenerative Disease research (JPND) och Innovative Medicine Initiative (IMI) kommer att ta upp agendan och använda den för att uppmana till utveckling och validering av test med biomarkörer, säger Swedish Brain Powers chef, professor Bengt Winblad och en av ledarna för forskningsgruppen.

 

Diagnos av alzheimer går idag att göra mycket mer exakt än för bara 5 eller 10 år sedan. Då blev en av tre patienter feldiagnostiserade. Idag, med hjälp av biomarkörer, kan specialister diagnostisera alzheimer med en noggrannhet som närmar sig 100 % upp till 5 år tidigare än förr.

 

Anledningen att dessa test inte blivit tillräckligt validerade är, enligt den internationella expertgruppen som arbetat fram agendan, bristen på samordning mellan forskargrupper som arbetar med utveckling och validering av biomarkörer. Ett 50-tal forskare, varav flera från Swedish Brain Power, samlades därför i Genève 2014 för att arbeta fram en agenda för vad som måste göras för att påskynda användningen av biomarkörer i den dagliga kliniska rutinen.

 

Den massiva litteratursökning som gruppen gjort har publicerats tidigare i år i en serie på 9 vetenskapliga artiklar i Neurobiology of Aging. Det är gruppens (the Geneva task force for the roadmap for Alzheimer’s biomarkers) agenda för åtgärder (aka Geneva roadmap) som nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Neurology.

 

Medförfattare från Swedish Brain Power till artikeln i The Lancet Neurology är, förutom Bengt Winblad, Agneta Nordberg, Konstantinos Chiotis, Kaj Blennow och Oskar Hansson.

 

Läs mer här.

 

Länk till The Lancet Neurology

 

Länk till Neurobiology of Aging

© 2010 Swedish Brain Power