SV EN

Tau kopplas till sämre episodiskt minne

15 Jun 2017

I en ny studie vid Karolinska Institutet har forskare mätt hur det skadliga proteinet tau sprids i hjärnan vid alzheimers sjukdom. Resultaten visar att stora mängder tau i hjärnan kan kopplas till ett sämre episodiskt minne (händelseminne) men ansamlingen och spridningshastigheten varierar påtagligt mellan olika individer.

 

Proteinet tau är sedan länge kopplat till alzheimer. Redan i ett tidigt skede av sjukdomen ansamlas tau inne i hjärncellerna.

 

nordberg_agneta– Det har varit en internationell kamp om att kunna mäta tau-spridning och troligen är vi först. Ingen har tidigare rapporterat hur tau-ansamling sprids efter 17 månader i sjukdomsförloppet. Resultaten kan öka förståelsen av tau-ansamling i alzheimer och hjälpa den pågående forskningen att mäta effekten av vacciner mot tau, men också möjliggöra tidig diagnostik, säger Swedish Brain Power-medlemmen Agneta Nordberg, professor  vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska Institutet.

 

I studien ingick 16 patienter i olika stadier av alzheimer från Minnesmottagningen, Karolinska sjukhuset i Huddinge.

 

Läs mer här.

 

© 2010 Swedish Brain Power