SV EN

Viktig studie om ekonomi i demensvården

08 Maj 2017

Vilka insatser är mest kostnadseffektiva i demensvården? Och vad kostar det samhället när anhöriga vårdar istället för lönearbetar? Det ska en ny studie från Ekonomihögskolan och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet ta reda på. Fem skånska kommuner deltar i studien som omfattar 30 000 skåningar. 

 

Andra faktorer som ska analyseras är exempelvis samverkan mellan olika vårdgivare, personalens kompetens och patienternas boendesituation. Swedish Brain Power-medlemmen Lennart Minthon, professor och överläkare vid Minneskliniken på Skånes universitetssjukhus, är engagerad i studien.

 

Lennart Minthon– Vår hypotes är att vården ska börja i ett tidigt skede, redan vid misstanken om att minnet sviktar. De behandlingar vi har för alzheimer innebär att patienterna klarar sig själv längre och får en bättre livskvalitet. Trots detta saknar hälften av patienterna en diagnos och alla får inte heller behandling. Även mindre kostsamma åtgärder från kommunen ska sättas in tidigt som gör det möjligt för patienterna att leva tryggt i sin bostad, säger han.

 

Forskarna tror att de första resultaten av studien kan presenteras vid årsskiftet.

 

– Då hoppas jag att vi åtminstone har svar på vilka behandlingsåtgärder vid demenssjukdomar som är intressanta ur ett hälsoekonomiskt perspektiv, säger Ulf Gerdtham, professor i hälsoekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

 

Läs mer här.

© 2010 Swedish Brain Power