SV EN

Nya riktlinjer för demensvård på gång

30 Nov 2016

Tidigare i år gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för svensk demensvård. En remissversion av de nya riktlinjerna är nu klar. I projektledningen för de nya riktlinjerna återfinns tre medlemmar i Swedish Brain Power.

 

Syftet med de nya riktlinjerna är att förbättra demensvården med bl a ett mer personcentrerat arbetssätt, bättre utbildad personal och mer dagverksamhet. Detta får konsekvenser och kan innebära högre kostnader för regioner, landsting och kommuner. Dessa inbjuds därför till ett nationellt seminarium den 10 februari 2017 för att redovisa sina konsekvensanalyser. Övriga berörda parter som intresseorganisationer, yrkesföreningar, privata vård- och omsorgsgivare m fl kan också lämna synpunkter på riktlinjerna senast 31 mars 2017. Socialstyrelsens slutliga version kommer att publiceras under hösten 2017 men redan nu ersätter remissversionen de tidigare riktlinjerna från 2010.

 

De tre Swedish Brain Power-medlemmarna i projektledningen är Lars-Olof Wahlund (fakta), Agneta Nordberg (specialistvård) och Anders Wimo (läkemedel).

 

Läs mer och ladda ner remissversionen här.

© 2010 Swedish Brain Power