SV EN

Ny upptäckt för tidig diagnos av alzheimer

17 Jul 2016

I en ny studie, med stöd från bl a Swedish Brain Power, har forskare jämfört mätningar med PET-kamera av hjärnan med mätningar av beta-amyloid i ryggvätska för att se hur de stämmer överens. Resultatet tyder på att det inte är helt identiska former av beta-amyloid som finns i hjärna respektive ryggvätska.

128651_nordberg_agneta_webb - version 4– Detta kan motivera att man i vissa oklara fall av diagnostik bör utföra amyloid-PET-undersökning som komplement till ryggvätskeprov. Fynden har också stor betydelse eftersom det blir allt vanligare att amyloid-PET-undersökningar ingår vid inkludering av patienter i nya läkemedelsstudier, säger studiens koordinator Swedish Brain Power-forskaren Agneta Nordberg, professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Centrum för Alzheimerforskning, Karolinska Institutet.

 

Doktoranden Antoine Leuzy vid samma institution är studiens försteförfattare.

 

Läs mer här.

 

Länk till studien i tidskriften Brain här.

© 2010 Swedish Brain Power