SV EN

Swedish Brain Power dominerar Lancet-rapport om demens

15 Mar 2016

cov200hThe Lancet Neurology ägnar hela sitt senaste nummer åt alzheimer och andra demenssjukdomar. Den kända vetenskapliga tidskriften har gett Swedish Brain Powers chef professor Bengt Winblad uppdraget att leda en expertkommission i syfte att ge rekommendationer till politiker och beslutsfattare om hur kampen mot demens bör bedrivas i framtiden. Arbetet presenteras för Europaparlamentet i Bryssel idag.

 

– Nu gäller det för politikerna att förstå att det här är ett växande problem som redan nu kostar samhället väldigt mycket pengar. Det behöver satsas pengar på forskning inom alla delar som rör sjukdomen, dels för att hitta bättre läkemedel, men också förbättra vård och prevention, säger Bengt Winblad.

 

I The Lancet Neurologys kommission ingår drygt 30 internationellt ledande forskare varav över en tredjedel tillhör Swedish Brain Powers nätverk. Resultatet är en 78 sidor lång rapport som utgör hela innehållet i aprilnumret av tidskriften. Den tar upp ett brett spektrum av åtgärder inom hälsoekonomi, epidemiologi, prevention, genetik, biologi, diagnos, behandling, vård och etik. Kommissionen förespråkar att statliga myndigheter samverkar med läkemedelsbolag på en multinationell nivå för att samordna resurser och dela risker.

 

– Min förhoppning är att vår rapport ska stimulera ökat nationellt och internationellt samarbete och en öppenhet för samarbete inom industrin. Det behövs samverkan, inte bara inom forskningen utan även inom politiken på alla nivåer, säger Bengt Winblad.

 

Alzheimer är den vanligaste formen av demens och står för ca 60 procent av fallen. Den viktigaste riskfaktorn är hög ålder. I takt med att den förväntade livslängden ökar räknar man med att antalet människor med demens kommer att stiga dramatiskt så länge man inte finner någon behandling som kan bromsa eller stoppa sjukdomen. Idag uppskattas närmare 47 miljoner människor leva med demens runt om i världen. År 2030 beräknas siffran uppgå till 75 miljoner och 2050 beräknas så många som 131 miljoner människor vara drabbade.

 

Rapporten är skriven av forskare från Sverige, Frankrike, Storbritannien, Australien, Danmark, Kanada, Schweiz, Italien, Luxemburg, USA, Tyskland och Nederländerna.

 

Swedish Brain Power-forskare som bidragit till rapporten, förutom Bengt Winblad, är Angel Cedazo-Minguez, Laura Fratiglioni, Caroline Graff, Gunilla Johansson, Linus Jönsson, Miia Kivipelto, Agneta Nordberg, Chengxuan Qui, Lars O Tjernberg, Anders Wimo och Henrik Zetterberg.

 

Kommissionens rapport presenteras av Bengt Winblad och Angel Cedazo-Minguez för Europaparlamentet i Bryssel idag 15 mars i samband med den pågående internationella Brain Awareness Week 2016.

 

Sammanfattning av Lancet-kommissionens rekommendationer.

 

Länk till hela rapporten.

 

För frågor kontakta:

Bengt Winblad, professor i geriatrik

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Centrum för Alzheimerforskning

Telefon: +46 70-632 67 71

E-post: bengt-winblad-swedishbrainpower@ki.se

© 2010 Swedish Brain Power