SV EN

Nya rön om hur alzheimer uppstår

30 Mar 2016

Nya rön från Lunds universitet, som publicerats i marsnumret av Nature Communications, visar att orsaken till ansamling av beta-amyloid i hjärnan är mer mångfacetterad än man tidigare trott. Det kan få betydelse för utvecklingen av läkemedel mot alzheimer, tror Swedish Brain Power-forskarna Niklas Mattsson och Oskar Hansson.

 

niklas_ma_3_webb– Vår studie visar att personer med inlagring av beta-amyloid i hjärnan ofta har förhöjda nivåer av vissa varianter av beta-amyloid även i ryggvätskan. Detta kan innebära att de har ökad produktion av beta-amyloid även om de inte bär på ärftlig riskgen för alzheimer, förklarar Niklas Mattsson, forskare vid Lunds universitet och specialistläkare vid Skånes universitetssjukhus.

 

Att sjukdomen kan härledas till både överproduktion, och problem att bryta ned, beta-amyloid kan få betydelse för hur man i framtiden utformar läkemedel och behandlingar.

 

oskar-hansson-2015_0– Resultaten är viktiga eftersom de ökar förståelsen för hur alzheimer uppkommer. Vår förhoppning är att denna och andra liknande studier kan öka möjligheten att individanpassa framtida sjukdomsbromsande behandlingar, säger Oskar Hansson, docent vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

 

Andra Swedish Brain Power-forskare som bidragit till studien är Erik Stormrud, Lennart Minthon, Henrik Zetterberg och Kaj Blennow.

 

Läs mer här.

 

Länk till artikeln i Nature Communications.

© 2010 Swedish Brain Power