SV EN

I huv’et på en hjärnforskare: ”Jag vill värna demenssjukas rätt att bestämma över sig själva.”

06 Okt 2015

Idag fortsätter intervjuserien ”I huv’et på en hjärnforskare” om människorna bakom forskningen. De svarar på frågor om varför de började forska, vad de vill med sin forskning m m.

 

Urvalet av forskare görs främst för att visa på den multidisciplinära bredden på Swedish Brain Powers forskning. Tidigare intervjuer i serien: Lars Olson, Caroline Graff, Henrik Zetterberg, Agneta Nordberg, Ingmar Skoog, Lars Nyberg och Louise Nygård. Nästa i tur är…

 

Sara Stormoen, legitimerad logoped och forskarstuderande med inriktning på etik.

 

Sara Stormoen

Varför började du forska om hjärnsjukdomar?
– Jag arbetar som logoped med bl a minnesutredningar och fick möjlighet att delta i ett forskningsprojekt med Swedish Brain Power om etiska överväganden när det gäller beslutsförmåga hos människor som drabbas av minnesstörningar och demens. Demens drabbar ju främst äldre och jag har alltid känt starkt för de äldres situation i vårt samhälle.

 

Vad vill du med din forskning?
– Jag vill hitta strategier och redskap för att värna demenssjukas rätt att bestämma över sig själva. Att exempelvis bedöma demenssjukas beslutsförmåga är problematiskt. Förstår patienten vad en behandling eller deltagande i ett forskningsprojekt innebär? Eller vad hon går miste om om hon tackar nej? Att väga skyddet av patientens autonomi och integritet mot patientsäkerheten är inte lätt. Idag saknar läkarna stöd för sådana svåra etiska beslut. Jag vill utveckla ett sådant beslutsstöd där kommunikationen mellan patient och läkare/vårdare är central.

 

Vad drömmer du om?
– Att etiken har intagit sin självklara plats i de här sammanhangen. Att det finns ett konkret hjälpmedel i form av ett kliniskt test som läkare kan använda för att få vägledning i hur de kan säkra ett etiskt korrekt bemötande och omhändertagande av demenspatienter.

 

Vad har Swedish Brain Power betytt för dig?
– Oerhört mycket. Att som ung forskare få tillgång till detta multiprofessionella nätverk har varit mycket stimulerande och viktigt för min egen forskning.

© 2010 Swedish Brain Power