SV EN

Bengt Winblad får Hjärnfondens jubileumspris

18 Sep 2015

Bengt Winblad - version 3Swedish Brain Powers chef professor Bengt Winblad, vid Karolinska Institutets Centrum för alzheimerforskning, har tilldelats Hjärnfondens jubileumspris. Det är det första jubileumspriset som Hjärnfonden delar ut och är på tre miljoner kr.

– Jag är förvånad och väldigt glad, säger Bengt Winblad.

 

Jubileumspriset instiftades förra året då Hjärnfonden fyllde 20 år. I motiveringen skriver Hjärnfondens generalsekreterare Gunilla Steinwall:

 

”Bengt Winblad har länge varit en samlande kraft och en publik företrädare för Alzheimers sjukdom, de drabbade och anhöriga. Vi vill stödja hans betydelsefulla insatser inom området med hoppet om att inom en snar framtid hitta en behandling mot Alzheimers sjukdom.”

 

Du har fått ett antal pris under sin forskarkarriär och det delas också ut pris i ditt namn. Vad betyder det här priset för dig?

– Enormt mycket. Det ju ett rejält anslag. Jag har varit med om att ta hem stora forskningsanslag med andra tidigare men det här är det största personliga anslag jag fått i kronor räknat. Nu kan jag locka fler duktiga doktorander till alzheimerforskningen. Det gör det möjligt att satsa ännu mer på basal och klinisk forskning till gagn för dem som drabbas av demenssjukdomar.

 

Vad är mest angeläget att forska på just nu?

– Att ta reda på vilka mekanismer i hjärnan som orsakar den nervcellsdöd som leder till demenssjukdomar.

 

När är alzheimer-gåtan löst tror du?

– Det finns flera teorier men vi närmar oss ett genombrott. Om vi bara får de resurser som krävs kan det handla om mindre än fem år innan vi har ett fungerande läkemedel.

 

Du har fyllt 70 år men håller samma höga arbetstempo. Inga planer på att sakta ner?

– Nej, en sådan här stimulans ger ny energi så jag fortsätter med gasen i botten. Jag hoppas också kunna övertyga fler donatorer att satsa på hjärnforskningen så att vi kan motverka det hot som demenssjukdomarna utgör för både individer och samhälle.

 

Priset överlämnas på Internationella Alzheimerdagen 21 september av Hjärnfondens beskyddare kronprinsessan Victoria.

 

Läs mer här.

© 2010 Swedish Brain Power