SV EN

Nyheter

Swedish Brain Power avslutas

SBP loggabild  - version 3

Det är med sorg i hjärtat som vi måste meddela att vårt framgångsrika forskningsprogram och forskarnätverk Swedish Brain Power avslutas och att denna hemsida, med tillhörande facebook- och twitterkonto, släcks ner 7 juni.   Swedish Brain Power startade 1 juli 2005 som ett femårigt…

Nya metoder på gång mot ALS

Peter M Andersen

Forskare i Umeå är på gång med att pröva flera nya metoder för att bota sjukdomen ALS. – Det är mycket mer på gång nu än det någonsin har varit. Jag har varit i den här branschen sedan 1992 och det har aldrig hänt så mycket…

Demens kopplas till kondition

Ingmar Skoog

Kvinnor i bra fysisk kondition i medelåldern har närmare 90 procents lägre risk att utveckla demens jämfört med kvinnor med genomsnittlig kondition. Det visar en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Neurology.     – Det här visar att vi har möjlighet att påverka…

Ung alzheimer-forskare får pris

Erik Portelius

Alzheimer Research Foundation har tilldelat Erik Portelius, forskare vid Göteborgs universitet och Swedish Brain Power-medlem, European Grand Prix for Young Researcher för hans forskning om en ny biomarkör som möjliggör tidigare upptäckt av sjukdomen.   Denna nya biomarkör, ett protein som heter neurogranin, banar…

Ingmar Skoog får Alzheimerfondens stora pris

Ingmar Skoog

Professor Ingmar Skoog, psykiatriker och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap) vid Sahlgrenska akademin i Göteborg samt medlem i Swedish Brain Power, har tilldelats Alzheimerfondens stora forskningspris.   Ingmar Skoog och hans forskargrupp driver den multidisciplinära populationsbaserade H70-studien, som bland annat undersöker…

Lars-Olof Wahlund får Karolinskas silvermedalj

Lars-Olf Wahlund

Lars-Olof Wahlund, senior professor i geriatrik och medlem i Swedish Brain Power får Karolinska Institutets silvermedalj.   Lars-Olof Wahlund får silvermedaljen 2017 för att i sitt arbete som lärare, kliniker och forskare vid Karolinska Institutet starkt ha medverkat till KI:s ledande ställning inom demensforskning.…

Kaj Blennow får Nordiska Medicinpriset

1347404_kaj-blennowwebb

Swedish Brain Power-medlemmen Kaj Blennow, professor vid Göteborgs universitet, får Nordiska Medicinpriset 2017. Han delar priset med Gunhild Waldemar, professor vid Köpenhamns universitet.   De får priset för deras internationellt ledande forskning som skapat en omfattande och viktig vetenskaplig bas rörande demenssjukdomars förekomst, orsaker…

Ny avbildningsmetod avslöjar när alzheimer startar

1655230_psbrain

Med hjälp av PET-kamera och ett spårämne kopplat till proteinet tau, kan forskare nu se om alzheimer startat tidigt eller sent i livet. Bakom studien ligger de två Swedish Brain Power-medlemmarna Oskar Hansson och Michael Schöll vid Lunds universitet.   Alzheimer kan ge olika…

AlzeCure söker börsintroduktion

Forskningsstiftelsen AlzeCure, som bildades av ledande forskare från AstraZeneca, Swedish Brain Powers chef Bengt Winblad och Alzheimerfonden, kommer söka börsintroduktion med sitt bolag AlzeCure Pharma AB.   Bolaget söker vidare finansiering för forskningsprojekt som syftar till att mildra symptomen vid alzheimer samt att utveckla metoder som…

Hinder för bättre alzheimerdiagnos måste åtgärdas!

Diagnos av alzheimer går idag att göra mer exakt med hjälp av biomarkörer. Men test med biomarkörer används inte regelmässigt ens på akademiska minneskliniker. Anledningen är att valideringen av dessa test är ofullständig och ersätts därför inte av sjukförsäkringssystemen. En agenda över åtgärder har…

Nationell demensplan på gång

Swedish Brain Power har länge krävt att Sverige upprättar en nationell demensplan. Nu verkar en sådan äntligen vara på gång.    – Det blir allt fler personer med minnessjukdomar i Sverige. Därför är det viktigt att ha kunskap och en plan för hur vi…

Tau kopplas till sämre episodiskt minne

I en ny studie vid Karolinska Institutet har forskare mätt hur det skadliga proteinet tau sprids i hjärnan vid alzheimers sjukdom. Resultaten visar att stora mängder tau i hjärnan kan kopplas till ett sämre episodiskt minne (händelseminne) men ansamlingen och spridningshastigheten varierar påtagligt mellan olika…

Nytt stort EU-projekt leds av SBP-medlem

Ett nytt storskaligt EU-projekt för att hitta nya behandlingar mot alzheimer kommer ledas av Swedish Brain Power-medlemmen professor Miia Kivipelto vid Karolinska Institutet.   European Prevention of Alzheimer’s Dementia (EPAD) är ett nytt europeiskt samarbetsprojekt mellan akademi och industri som syftar till att hitta…

Swedish Brain Power-dominerad publikation topprankad i världen

En Swedish Brain Power-dominerad rapport i The Lancet Neurology publicerad i mars förra året rankas nu som en av de mest citerade i världen på Web of Science.   Den vetenskapliga tidskriften The Lancet Neurology ägnade hela sitt marsnummer förra året åt en rapport…

Viktig studie om ekonomi i demensvården

Vilka insatser är mest kostnadseffektiva i demensvården? Och vad kostar det samhället när anhöriga vårdar istället för lönearbetar? Det ska en ny studie från Ekonomihögskolan och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet ta reda på. Fem skånska kommuner deltar i studien som omfattar 30 000…

Swedish Brain Power-forskare bland de mest inflytelserika i världen

Två medlemmar i Swedish Brain Power, dess ledare Bengt Winblad, professor i geriatrik, och Dag Aarsland, professor i klinisk demensforskning, tar plats på listan över högst citerade forskare i världen 2016.         Foto:Wolofsky/Zimmerman   Listan sammanställs av Clarivate Analytics och bygger på…


Läs fler nyheter i Nyhetsarkivet →

© 2010 Swedish Brain Power